PRESENTACIÓ CARTELLS LLIBRES PUBLICACIONS CAMPANYES EXPOSICIONS MARQUES MISCEL·LÀNIA Ajuntament d'Arenys de Mar (2008) L'encàrrec deia literalment "Elaboració d'un manual d'imatge corporativa per l'Ajuntament, que inclogui l'establiment d'un disseny definitiu i justificat de l'escut municipal". I en va sortir aquest curiós disseny que s'escapa de la proposta unificadora de la Generalitat (quadrat caironat) emparant-nos en l'ús superior als 360 anys del model ovalat en tota mena de monuments públics i privats, civils i religiosos, documents oficials, etc. (Vegeu-ne alguns exemples a la pàgina 4). Malgrat la documentació aportada, al web de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (http://scgenealogia.org), que és l'entitat que vetlla pel rigor científic i històric de la genealogia i altres disciplines afins, l'escut d'Arenys surt a la llista dels Escuts incorrectes, no normalitzats, mals usos, curiositats, etc. Però els arenyencs són molt respectuosos amb la seva història i han adoptat aquesta remodelació -no normativa- del seu símbol amb orgull numantí. Faltaria més! IMATGE CORPORATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 IMATGE CORPORATIVA